Tebeos'a Hoşgeldiniz

Next


v.6.8.2.4


Türk Eczacıları Birliği olarak eczacılığın bilimsel, mesleki, etik değerlerini korumak, meslektaşlarımızın karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek ve karşılaşmaları olası sorunları öngörerek  koruyucu önlemler almak başlıca görevimiz ve hareket noktamızdır.


TEBEOS Eczane Yazılım Sisteminin hayata geçirilmesini sağlamamızın temel amacı; meslektaşlarımızın, Eczanedeki iş süreçlerini kolaylaştırmak ve eczane yönetiminde meslektaşlarımıza “Yardımcı” olmaktır.


Ayrıca, İlaç Takip Sistemi ile karşılaşacakları gerek ticari, gerekse işgücü yüklerini hafifletecek bir eczane yazılım programını meslektaşlarımızın hizmetlerine sunmak temel hedefimizdir.


TEBEOS


Bir stok takip programı,

Bir Eczane otomasyon sistemi,

Bir İTS yardımcı programı,

Bir Medula entegrasyon sistemi,

Bir ön muhasebe programı,

olmaktan öte…


ECZANE YÖNETİMİNDE


Eczacıların temel çalışma platformunu oluşturacak, provizyon işlemleri ile tam entegre, İlaç bilgi kaynağı veri tabanını bilimsel eczacılık hizmetinin etkin sunumu için meslektaşlarımızın farmasötik bakım asistanı olma vizyonuna sahip tek


Y A R DI M C I N I Z D I R.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor