Hesap Özeti

Parent Previous Next

Muhasebe ve Stok İşlemleri - Muhasebe İşlemleri - Hesap Özeti'ni seçerek Hesap Özeti ekranını açınız.Aynı ekrana Tüm Satışlar ekranındaki  butonuna basarak da ulaşabilirsiniz.
Belirlenen tarih aralığında  ve  butonlarına basarak bu başlıklar altında daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator