Depo Kartı

Parent Previous Next


Depo Ara butonuna basarak oluşturulmak istenen deponun daha önceden listede olup olmadığı kontrol edilmelidir.


Eğer depo varsa, depo kartı çift tıklayarak açılarak gerekli seçenekler seçilmeli, E-Ticaret ve Depo aktif durumda seçenekleri işaretlenerek depo kartı kaydedilmelidir.


E-Ticaret işlemleri için E-Fatura Aktarımı bölümüne bakınız.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment